Ing. Paulína Starčoková

pozemné stavby a architektúra

  • projektová činnosť v oblasti pozemných stavieb a architektúry
  • spracovanie projektov interiérov
  • poradenstvo
  • práca v odbore od roku 1997

Kontakt:
tel. 0911 511 920